Ny myndighet för smittskydd

En ny myndighet, Smittskyddsmyndigheten, bör få det samlade ansvaret för smittskyddet i landet. Det kan innebära slutet för myndighetsbråket.

I dag delar Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen ansvaret för smittskydd. Det leder till en oklar rollfördelning och dubbelarbete, inte minst för de smittskyddsansvariga inom landstingen. Därför borde en ny myndighet kallad Smittskyddsmyndigheten ta över hela ansvaret nästa år, anser regeringens utredare Carl–Anders Ifvarsson. I förmiddags lämnade han över sitt förslag till äldre– och folkhälsominister Maria Larsson (KD).

Bråk kring svininfluensan

Dubbelkommandot har också orsakat myndighetsbråk. Så sent som för några veckor sedan anklagade Socialstyrelsen Smittskyddsinstitutet för att utnyttja situationen kring svininfluensan för att stärka sin egen ställning. Om utredaren får som han vill kommer ansvaret lyftas bort från dem båda och Smittskyddsinstitutet läggs i praktiken ned.

Nya uppgifter

Den nya myndigheten Smittskyddsmyndighetens uppgifter föreslås vara:

  • Epidemiologisk övervakning och analys
  • Kunskaps- och beslutsunderlag till regeringen, Socialstyrelsen och andra berörda
  •  Råd och stöd till verksamhetsansvariga inom främst landsting och kommuner
  •  Nationellt ansvar för laboratorier på smittskyddsområdet och ansvar för att utveckla system för nationella referenslaboratorier
  •  Forskning som stöder myndighetens uppdrag
  •  Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, permanentas och inordnas i den nya myndigheten.

Socialstyrelsen sköter tillsyn

Socialstyrelsens ansvar för smittskyddsfrågor renodlas till att handla om tillsyn och normering. Övrig verksamhet, bland annat samarbetet inom EU och WHO, överförs till den nya myndigheten. Även Nationella hivrådet förs över. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Positiva reaktioner

Smittskyddsinstitutet är positivt till förslaget ”Ett effektivare smittskydd” (SOU 2009:55) och skriver i ett pressmeddelande att smittskyddsarbetet blir mer tydligt.

– Sverige får en tydligare och effektivare smittskyddsorganisation när fler smittskyddsfrågor kan hanteras inom samma myndighet. Det är dock viktigt att poängtera att ett väl fungerande smittskydd även i fortsättningen kräver ett nära samarbete mellan en rad olika myndigheter, säger Hans Ottosson, överdirektör och tillförordnad generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida