Ny vägledning för vård av extremt för tidigt födda

Ny vägledning för vård av extremt för tidigt födda
Vården av extremt för tidigt födda barn kräver särskilda resurser och kompetenser, konstaterar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har publicerat en vägledning för vård av barn som är födda före vecka 28.

23 september 2014

När ett barn föds före vecka 28 krävs särskilda resurser och kompetenser. Socialstyrelsens vägledning är ett stöd för vårdgivare och verksamhetschefer.

Barnen drabbas ofta av allvarliga komplikationer och nästan alla behöver någon form av andningsunderstöd eller avancerad respiratorvård. Många har långvariga behov av extra syrgas och cirkulationsproblem är vanliga. Barnens hjärnor bör också bedömas fortlöpande.

Livsviktiga kunskaper

Rätt smärtbehandling och minimering av vårdrelaterade infektioner är också livsviktigt vid vården av extremt för tidigt födda barn.

Extremt för tidigt födda barn som föds på regionklinik har högre överlevnad än de som föds på andra sjukhus. Det anser Socialstyrelsen är ett motiv till att omhändertagande av mor och barn bör ske på sjukhus med stor erfarenhet av specialiserad obstetrik och neonatal intensivvård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida