Nya föreskrifter om när patienten kan ta över sin egen vård

Från 15 juli gäller nya föreskrifter kring riskbedömning, samverkan och planering av egenvård.? — Det blir säkrare för patienten och huvudmännen slipper bråka, säger Bitte Fritzon, jurist på Socialstyrelsen.

Det har tidigare inte funnits några egentliga riktlinjer från Socialstyrelsen kring egenvården, alltså den vård som en patient, anhörig eller kommun bedöms klara av utan hjälp från hälso- och sjukvården.?

Bristen på riktlinjer har resulterat i mängder med frågor kring gränsdragningar från patienter, anhöriga, sjukvård och domstolar. ?

I vissa fall har bristen på tydlighet lett till lex Maria-anmälningar eller att huvud­männen (kommuner och landsting/regioner) hamnat i tvist och stämt varandra i tingsrätten.??

Nu har Socialstyrelsen för första gången sett över detta komplexa område.?

– Ett problem har varit att huvudmännen inte samverkar. Hälso- och sjukvården gör inte alltid riskbedömningar när patienter skrivs hem och samverkar inte alltid med social- och hemtjänst. Det kan saknas planering kring vad som ska göras om en patient skadas eller om tillståndet förändras, säger Bitte Fritzon.??

De nya föreskrifterna innebär bland annat att de olika vårdhuvudmännen har ansvar för att ta fram rutiner för samverkan, att bedömningen ska utgå från patientens förmåga att själv ansvara för egenvården och att en åtgärd inte får bedömas som egenvård om det finns risk för att patienten skadas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida