Nya patientdatalagen klubbad

I går, onsdag, beslutade riksdagen att anta regeringens förslag till införandet av en ny patientdatalag.

Den nya lagen, som träder i kraft den 1 juli i år, gör det möjligt för olika vårdgivare att på ett enklare sätt få tillgång till varandras elektroniska patientjournaler och för patienter att komma åt sin journal via Internet.

Patientdatalagen gäller för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap. Den innehåller bland annat regler om skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt samt nationella och regionala kvalitetsregister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida