Nya råd för arbete med apatiska flyktingbarn

Socialstyrelsen publicerar en ny handledning kring behandling uppgivenhetssyndrom, ett tillstånd som har drabbat flyktingbarn som riskerar att avvisas.

Antalet barn som drabbas av uppgivenhetssyndrom, i medier omnämnda som ”apatiska flyktingbarn”, har minskat sedan 2006. Men enligt Socialstyrelsen förekommer syndromet fortfarande.

30 till 70 barn berörs

Myndigheten uppskattar att det i dag finns mellan 30 – 70 barn i Sverige som har utvecklat, eller löper risk att utveckla, symtom som förlorad motorik, kommunikation och oförmåga att äta och klä sig.

Därför publiceras nu nya råd för hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och psykiatrin om hur uppgivenhetssyndrom ska bemötas. Vägledningen har fokus på hur berörda parter ska samverka för att ge barnen rätt psykosocialt stöd, förebyggande insatser och vård.

– Uppgivenhetssyndrom involverar flera olika delar av samhället och kräver samlade insatser av skilda yrkesgrupper och sektorer för att vara framgångsrika. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka för barnets bästa, säger Elis Envall, ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Vård i hemlandet ska undersökas

Socialstyrelsen pekar också på vikten av tidig upptäckt och diagnostisering, att alltid erbjuda hälsoundersökningar med tolk,  samt att undersöka möjligheterna till fortsatt vård i hemlandet i de fall då avvisning blir aktuellt.

För att läsa Socialstyrelsens vägledning, se länk till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida