Socialstyrelsen

Nya regler för att förebygga vårdskador

Nya regler för att förebygga vårdskador
Felaktigheter vid läkemedelshantering är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador, både i hem- och akutsjukvården. Bild: Mostphotos

Nu tas första steget mot nya lex Maria. Den stora skillnaden är att alla vårdskador, inte bara de allvarliga, ska utredas av vården för att öka lärandet.

27 oktober 2016

De nya föreskrifterna ska ersätta de tidigare lex Maria-föreskrifterna.

Tidigare skötte Socialstyrelsen tillsynen av sjukvården och ansvarade för Lex Maria-anmälningar som kom in. Den tillsynen har flyttats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Nu presenterar Socialstyrelsen sin nya föreskrift som utgör reglerna för vad som ska Lex Maria-anmälas till Ivo.

Anpassa utredningarna

Vårdskador kan vara allt från skador som bedöms som lindriga till sådana som är riktigt allvarliga och till och med kan ha orsakat patientens död. Genom Socialstryelsens nya föreskrifter kan vården anpassa utredningens omfattning efter händelsens karaktär.

– Allvariga händelser, eller de som skulle kunna blivit allvarliga kräver att sjukvården gör en mer omfattande utredning och analys av händelseförlopp, konsekvens och bakomliggande orsaker. Den ska också innehålla uppgifter om beslutade åtgärder och patientens egen beskrivning av händelsen, säger Jessica Storm, ansvarig jurist på Socialstyrelsen.

Dra lärdomar

För de vårdskador som är mindre allvarliga är utredningskraven inte lika omfattande. Men vården ska utreda händelserna och dra lärdomar för att färre patienter ska drabbas av vårdskador.

Den nya föreskriften utgår ifrån patientsäkerhetslagen.

Förslaget skickas på remiss idag och planeras träda i kraft kring halvårsskiftet 2017.

Vårdskador

Åtta procent av alla patienter inom somatisk sjukhusvård drabbades av en vårdskada mellan 2013 och 2015. Det motsvarar 100 000 patienter om året. Kostnaden uppskattas till sju miljarder kronor per år.

De vanliga skadorna är vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallskador och läkemedelsrelaterade skador.

(Källa: SKL)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida