Nya regler för den som är MRSA-smittad

Den som är MRSA-smittad får enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer under vissa förutsättningar arbeta med patienter. Huvudregeln är att MSRA-bäraren inte har någon individberoende riskfaktor och att det görs en individuell bedömning av behandlande läkare i samarbete med bland annat smittskyddsläkare. I rekommendationerna finns vissa restriktioner, till exempel att den smittade inte får arbeta nära patienter på riskenheter utan att först ha varit negativa vid flera provtagningar i följd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida