Nyanlända får språkundervisning inriktad mot vården

Nyanlända får språkundervisning inriktad mot vården
Förhoppningen är att förkorta vägen ut till arbetslivet för nyanlända med vårdutbildning, säger Anna-Karin Eklund, sakkunnig i Region Gävleborg.

Med yrkesinriktad språkundervisning hoppas Region Gävleborg kunna rekrytera nyanlända läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

26 juni 2015

Region Gävleborg saknar omkring 50 läkare och 150 sjuksköterskor. Med ett projekt som ska förkorta asylsökandes väg ut i arbetslivet hoppas man kunna minska bristen på vårdpersonal. 40 nyanlända flyktingar med vårdutbildning ska få språkundervisning och språkpraktik som är anpassad till ett yrkesliv i vården.

Förhoppningen är att deltagarna ska komma ut i arbete efter två år i Sverige i stället för, som det ofta är nu, efter fyra år. Det nystartade projektet som drar i gång i höst är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Söderhamns kommun.

Ger riktad språkpraktik

– Efter den grundläggande svenskundervisningen tar en folkhögskola vid och erbjuder en yrkesspecifik språkutbildning, därefter går vi i projektet in och ger språkpraktik som är inriktad mot arbete i vården, berättar Anna-Karin Eklund, tidigare ordförande i Vårdförbundet och nu sakkunnig i integrations- och barnrättsfrågor i Region Gävleborg.

Många av de nyanlända som ingår i projektet kommer från Syrien och samtliga har en vårdutbildning. Flera är läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

– När det gäller sjuksköterskorna kan det ta tid innan de kommer ut i vården eftersom flera länder inte har samma utbildningskrav som vi har, men trots det blir väntetiden innan de kan börja arbeta väsentligt kortare. I dag kan det ta nio månader innan nyanlända kommer på en första intervju på Integrationsverket. Vi erbjuder svenskundervisning veckan efter att de har kommit.

Ingen quick-fix

Men trots språkundervisning och språkpraktik utan väntetider – någon quick-fix är det inte, enligt Anna-Karin Eklund. Efter genomgångna studier är det Socialstyrelsens sak att utfärda svensk yrkeslegitimation och för närvarande får den som skickar in sin ansökan vänta ett år på att få den prövad.

Region Gävleborg, Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen har ändå stora förhoppningar.

– Det är en långsiktig plan, men regionen hoppas på personaltillskott, Arbetsförmedlingen på att få ut nyanlända i arbete och Söderhamns kommun hoppas att de nyanlända vill stanna i kommunen, säger Anna-Karin Eklund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida