Nytt beslutsstöd kräver bättre kunskap om sjukskrivning

Alltför varierande sjukskrivningstider och brister i diagnostiseringen, anser Socialstyrelsen om läkares sjukskrivningar. I dag presenteras det slutliga försäkringsmedicinska beslutsstödet.

De sista rekommendationerna om sjukskrivning för psykiskt diagnoser och för kroniska smärttillstånd är klara. Socialstyrelsen konstaterar i sitt pressmeddelande att sjukskrivning måste vara en del av behandlingen och inte ett substitut för utebliven vård.

– I viss utsträckning har sjukskrivning säkert använts som ett substitut i en stressad primärvård, säger Jan Larsson, projektledare på Socialstyrelsen.

Bör utbildas i försäkringsmedicin

Han anser att läkare bör utbildas i försäkringsmedicin och att det bör ske redan under deras grundutbildning. En anledning till att Socialstyrelsen ansåg det nödvändigt med ett nytt beslutsstöd är att sjukskrivningstiderna har varierat kraftigt för samma diagnoser.

– Sjukskrivningstiden för alla tillstånd – både fysiska och psykiska – har haft en stor spridning och när det gäller de psykiska har variationen legat på allt från en vecka till tiotals år.

Jan Larsson anser att läkare behöver lära sig mer om sjukskrivningens konsekvenser – både positiva och negativa – liksom om diagnostisering. Stressrelaterade tillstånd, som kan innebära mycket, har till exempel diskuterats som ett tillstånd.

– Nu delas de psykiska tillstånden upp i flera olika kategorier. Det är en skillnad mot tidigare beslutsstöd och uppdelningen kommer att kräva bättre diagnostisering.

En paraplydiagnos

Jan Larsson är kritisk till att det tillstånd som rubriceras som anpassningsstörningar hittills har använts som en paraplydiagnos.

– 90 procent av sjukskrivningarna för stress har rubricerats som ”anpassningstörningar”. Läkarna har inte tagit ställning till om patienten har haft lättare bekymmer eller har varit utsatt för hård stress med risk för att gå in i väggen. Alla har klumpats ihop inom den kategorin.

I det nya beslutsstödet skriver Socialstyrelsen att ”anpassningsstörningar” inte ska användas som en diagnos som föranleder sjukskrivning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida