Ökningen av cancerfall fortsätter

Ökningen av cancerfall fortsätter
Solen är underbar - men också lömsk. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Foto: Mostphotos.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet cancerdiagnoser fortsätter att öka i Sverige. Snabbast ökar malignt melanom och annan hudcancer.

Under 2011 rapporterades 57 726 fall av elakartad cancer till cancerregistret. Det är fyra procent fler fall än året innan. Något fler män än kvinnor har en cancerdiagnos, och ökningstakten är också något högre bland männen.

En av förklaringarna är, enligt Socialstyrelsen, att befolkningen blir allt äldre. Men också att förbättrad diagnostik gör att fler fall upptäcks. Kvinnor drabbas framför allt av bröstcancer – män av prostatacancer.

Den näst vanligaste cancern, både hos kvinnor och män, är hudcancer. Den årliga ökningstakten för malignt melanom och annan hudcancer är mellan fem till sju procent, vilket gör dem till de snabbast växande cancerdiagnoserna.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos båda könen.

Risken att drabbas av cancer före 75 års ålder är 29 procent för kvinnor och 32 procent för män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida