Olegitimerade gör bedömningar på många akutmottagningar

Personal utan legitimation och personal utan nödvändig erfarenhet bedömde och prioriterade patienter på många av landets akutmottagningar under sommaren. Det visar en granskning som gjorts av Socialstyrelsen.

6 december 2011

I augusti i år gjorde Socialstyrelsen oanmälda besök på nästan hälften av landets akutmottagningar. Syftet var att ta reda på om de som söker vård bedöms och prioriteras på ett säkert sätt även sommartid. Resultatet visar på allvarliga brister, säger Erik Höglund, enhetschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

På hälften av de besökta akutmottagningarna var det icke legitimerad personal eller personal som inte hade vare sig den erfarenhet eller kompetens som behövs, som bedömde, prioriterade och sorterade patienterna enligt triagemetoden.

Brister i patienternas integritet

Lokalerna på flera av mottagningarna var heller inte tillräckligt ändamålsenliga. Där fanns brister när det gällde patienternas möjlighet till integritet och personalens möjlighet att hålla uppsikt över patientern, konstaterar Socialstyrelsen.

De flesta av de besökta mottagningarna hade brister i egenkontrollen av kvaliteten och ofta fick inte personalen någon återkoppling på hur man arbetar med avvikelser och hur man mäter och förbättrar kvaliteten i verksamheten.

Undantagen skötte sig bra 

De enda av de 29 akutmottagningarna som Socialstyrelsen inspekterade som inte fick kritik var Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida