Överraskades av krav på rutiner kring våld i nära relationer

Överraskades av krav på rutiner kring våld i nära relationer
För att motverka våld i nära relationer krävs att vårdgivare har rutiner och riktlinjer för hur de som utsätts ska bemötas. Det känner inte alla till. Foto: Mostphotos.

Att det krävs rutiner och riktlinjer för att uppmärksamma och bemöta kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära relationer är inte alla vårdgivare medvetna om. Det visar en tillsyn som Socialstyrelsen nyligen har genomfört på uppdrag av regeringen.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av myndigheter och vårdinstanser som möter våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Men när inspektörerna besökte en privat driven vårdcentral i Timrå blev både chefer och personal överraskade av kravet på rutiner, riktlinjer och samarbete med andra aktörer.

Ett frågeformulär som myndigheten skickade ut innan inspektionen genomfördes visade att vårdgivaren, Premicare AB, saknade mål, statistik och riktlinjer för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Att landstinget i Västernorrland hade ett vårdprogram kände varken verksamhetschefen eller personalen på vårdcentralen till.

Inga frågor om våld

Av personalens dokumentation framgår att frågor om våld ställs på mödravården, men aldrig inom övrig verksamhet. I vårdcentralens folkhälsoarbete ingår frågor om patientens hälsa, men inga om våld och personalen anger tidsbrist som orsak. Det saknas också specifik dokumentation för våldsutsatta kvinnor och barn.

Även Sundsvalls sjukhus har fått underkänt av Socialstyrelsen.

Ställer tre krav

Myndigheten understryker att våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld är en målgrupp som söker vård både inom primärvården och inom akutsjukvården. Tre krav ställs  på de vårdgivare som har inspekterats:

  • Rutiner för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn ska upprättas, eller säkerställas.
  • Samverkanspartners ska identifieras.
  • Personalen ska följa  anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. 

I mitten av juni ska vårdcentralen i Timrå och Sundsvalls sjukhus redovisa vad som har gjorts. Den 1 februari 2014 ska Socialstyrelsen rapportera resultatet av tillsynen till regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida