Patienter har rätt att spela in samtal

Patienter har rätt att spela in samtal
Patienter har rätt att använda sin mobiltelefon för att spela in samtal med vårdgivare, anser Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Efter en fråga från en psykolog i Norrbotten har Socialstyrelsen slagit fast att patienter har rätt att spela in samtal med sin läkare eller annan vårdpersonal.

8 december 2011

Med dagens mobiltelefoner är det enkelt för patienter att spela in samtal med sin läkare, psykolog, sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Syftet brukar vara att i efterhand kunna gå tillbaka till samtalet och i lugn och ro lyssna på vilka besked och råd som har getts.

I ett brev till Socialstyrelsen frågar en psykolog i Norrbotten om man kan förbjuda patienten att spela in samtal. Frågan har dykt upp på arbetsplatsen och åsikterna går isär.

Respekt för patienten

Mathias Wallin, som är jurist på Socialstyrelsen, svarar att det inte går att förbjuda patienten att spela in samtal.

Enligt de lagar som finns ska patientens behov av trygghet i vården tillgodoses, vården ska vara tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter. Därmed finns det inget utrymme för sådana förbud, menar Socialstyrelsens jurist.

Om personalen anser att förhållandet till patienten påverkas negativt om patienten insisterar på att få spela in samtal, så är det lämpligare att byta personal än att förbjuda inspelning, föreslår Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida