Patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård vet inte sina rättigheter

En förutsättning för öppen psykiatrisk tvångsvård är att det finns en samordnad vårdplan med särskilda villkor. Nu visar en studie gjord på Socialstyrelsens uppdrag att patienterna inte ens känner till begreppen.

27 januari 2012

När öppen psykiatrisk tvångsvård infördes 2008 var syftet att underlätta utslussningen av personer som vårdas i sluten tvångsvård. En samordnad vårdplan med särskilda villkor, som till exempel att patienten ska ta sina mediciner eller ta emot besök från öppenvården, är dock en förutsättning för den öppna vårdformen. Men nu visar en kvalitativ studie, där personer som har vårdats i öppen tvångsvård har intervjuats, att okunskapen om vilka regler som gäller är stor. De flesta av de intervjuade kände inte alls till begreppen.

Patienter ska informeras

Nina Frohm, som är utredare på Socialstyrelsen, säger att det inte är acceptabelt att patienter inte informeras på ett mer utförligt sätt.

Fakta om studien

Studien bygger på intervjuer med 21 patienter, 9 som varit intagna för psykiatrisk tvångsvård och 12 för rättspsykiatrisk vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida