Pengar och status avgörande för canceröverlevnaden

Socioekonomiska faktorer har större betydelse för att överleva cancer än regionala skillnader. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

15 mars 2011

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen inom cancervården när det gäller insjuknande och överlevnad efter en cancerdiagnos. Den statistiska rapport som uppdraget har resulterat i visar att 3 000 förtida dödsfall under en femårsperiod skulle kunna undvikas om de socioekonomiska skillnaderna utjämnades.

Orsakerna behöver analyseras

– Vi vet inte om det beror på sjukvården eller att man i lägre socioekonomiska grupper söker vård senare eller i mindre omfattning. Även olikheter i exponeringen för riskfaktorer för cancer och livsstil kan påverka. Men vi ser ett behov av skyndsam analys av orsakerna, säger Åsa Klint, utredare på Socialstyrelsen.

Skillnaden i överlevnad mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga. Socialstyrelsen ska fortsätta att analysera tidpunkten för diagnos, annan allvarlig sjukdom i befolkningen samt tillgång till behandling och stöd efter behandlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida