Privata sjukhus får inte ge elchocker

Det muntliga avtalet mellan Capio S:t Göran och landstinget i Stockholm strider mot lagen.

Psykiatrisk tvångsvård får bara ges på en vårdinrättning som drivs av landstinget. I annat fall krävs att regeringen har gått med på ett undantag. Detsamma gäller elchocker, ECT. På privata enheter får denna behandling inte ens ges på frivilligt intagna patienter.

Det förklarar Socialstyrelsen i ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, som har granskat tvångsåtgärderna på Norra Stockholms psykiatri S:t Görans sjukhus, som drivs av Stockholms läns landsting.

ECT med tvång

Sjukhuset har varken anställda narkosläkare eller narkossjuksköterskor och inte heller lokaler lämpliga för nedsövning. Det JO upptäckte vid sin inspektion var att de patienter som ordinerades ECT skickades till privatsjukhuset Capio S:t Görans sjukhus för behandling där.

Avtal om ersättning

Enligt chefsöverläkaren på Capio S:t Göran har man ett muntligt avtal med landstinget om ersättningen vid ETC-behandlingar. Men med den tolkning av lagen som Socialstyrelsen gör är avtalet ingenting värt så länge sjukhuset inte fått regeringens tillstånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida