Regler för att avbryta livsuppehållande behandling betonar patientens vilja

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram förslag till föreskrifter om livsuppehållande behandling. I förslaget understryks att det är patientens egen vilja som ska råda när det gäller att avbryta en behandling.

Som stöd till vårdpersonal har Socialstyrelsen tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd, samt en handbok om livsuppehållande behandling. Förslagen har tagits fram i samråd med bland andra Vårdförbundet och Svenska läkaresällskapet. De förväntas börja gälla i augusti 2011.

De bindande regler som Socialstyrelsen föreslår ska gälla har föregåtts av allmänna råd från 1992 – som bara har varit en rekommendation till sjukvården. Utredaren på Socialstyrelsen, Torsten Mossberg, förklarar att mycket har hänt sedan början av 90-talet.

– Inställningen till patienten har förändrats. Under 90-talet var inställningen att sjukvårdens personal bestämde. I dag bestämmer patienter mer om sin vård. Patientens makt har ökat och det måste avspeglas i föreskrifterna, säger han.

Ett av förslagen är att en patient med ett livshotande tillstånd ska ha en legitimerad läkare som fast vårdkontakt och att läkaren ansvarar för planeringen av patientens vård. Torsten Mossberg ser det som garanti för patientens trygghet.

– Med det förslaget understryker vi att om en livsuppehållande behandling ska avslutas ska läkaren vara förvissad om att det är enligt patientens egen vilja.

Torsten Mossberg berättar om Joakim Alpgård, en totalförlamad ung man som för ett par år sedan åkte till Schweiz för att avsluta sitt liv.

– Då ansåg vi inte att ett avslut på behandlingen var förenligt med god vård och att det kunde ses som eutanasi. Det var en skarp diskussion i det etiska rådet, men vi ansåg inte att vi kunde råda vården att avbryta behandlingen. I dag betonar vi frivilligheten. Om vården inte gagnar patienten ska denne kunna välja att avbryta behandlingen, säger Torsten Mossberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida