Remiss. Sågar regeringens förslag om överklagan

7 mars 2012

Det ska gå att överklaga Social­styrelsens beslut i klago­-målsärenden, föreslår regeringen. Det tycker inte Vårdförbundet, eftersom regeringen samtidigt vill ta bort myndighetens skyldighet att låta anmälare och berörda yttra sig om förslag till beslut innan det fattas. Förbundet befarar att handläggningstiderna i domstolarna blir ännu längre än i dag.

Ur rättssäkerhetssynpunkt innebär förslaget en stor försämring jämfört med det gamla systemet med disciplinpåföljder, anser förbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida