Riksdagsbeslut idag: Före sommaren ska plan finnas för fler donatorer

Riksdagsbeslut idag: Före sommaren ska plan finnas för fler donatorer
Regeringen utreder vad som ska till för att öka tillgången på vävnader och organ för donation.

Riksdagen har i dag sagt ja till en översyn av de regelverk, rutiner och organisationsfrågor som påverkar tillgången på organ.

25 januari 2012

Under förra året väcktes en rad motioner i riksdagen som framför allt handlade om åtgärder som skulle få fler människor att ta ställning till att donera organ. Att förenkla anmälan om att man vill donera var ett förslag. En annan bland tiotalet motioner som hade väckts handlade om att ge sjukvården möjlighet att under en kort tid fortsätta intensivvården av en möjlig donator.

Så i dag tog riksdagen beslutet om en översyn för att tillgången på organ och vävnader ska bli bättre. Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en plan och ska återkomma till riksdagen med den senast innan sommaruppehållet 2012. I planen ska redovisas vilka åtgärder som behövs för att öka tillgången på organ och vävnader för donation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida