Riksdagsmajoritet kräver riktlinjer för bemanning i demensvården

Riksdagens socialutskott har läst en rapport från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en majoritet vill följa stiftelsens rekommendationer om bemanning inom vården av demenssjuka.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 finns ingen nivå för bemanningen inom demensvården. Men i en rapport från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum sägs att det går att fastställa sådana riktlinjer. I rapporten visas även hur dessa kan anpassas till lokala förutsättningar.

Det har risdagens socialutskott tagit fasta på. En majoritet i utskottet vill att Socialstyrelsen ska komplettera sina nationella riktlinjer med att också ta fram riktlinjer för bemanningen. Det är de rödgröna som tillsammans med Sverigedemokraterna som vill ge uppdraget. Allianspartierna säger nej.

Två motioner

Bakgrunden är två motioner, en från vänsterpartisten Eva Olofsson och en från sverigedemokraten Par Ramhorn, med detta krav. De rödgröna representanterna och sverigdemokraten i utskottet menar att bemanningen inom demensvården ofta är otillräcklig. När det sparas på äldreomsorgens personal drabbas kvaliteten i äldreomsorgen. Människors närvaro och omsorg kan inte ersättas av larm, larmmattor och låsta dörrar.

Allianspartierna tycker att lokala behov bör avgöra lämplig bemanning och hänvisar till kommunernas ansvar för att erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida