patientinflytande

Nu finns riktlinjer som patienterna kan läsa

Nu finns det patientversioner av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ett flertal kroniska sjukdomar. Tanken är att patienterna ska kunna få ökat inflytande och bli mer delaktiga i sin vård.

11 oktober 2017

Nationella riktlinjer är vanligtvis skrivna för vårdens professioner, men nu görs särskilda patientversioner som på ett enkelt sätt förklarar symtom, utredning och behandling av vanliga kroniska sjukdomar.

Patienterna får mer inflytande och känner sig mer delaktiga om de känner till vilka undersökningar och behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar, är tanken.

Hittills finns patientversioner för:

  • astma
  • kol
  • diabetes
  • artros
  • ledgångsreumatism
  • benskörhet
  • ankyloserande spondylit (Bechterew)
  • psoriasisartrit
  • hjärtsvikt
  • klaffsjukdom

Patientversioner för flera diagnoser håller på att utarbetas.

Patientversionerna ligger på en egen webb hos Socialstyrelsen som man når via en länk från respektive sjukdoms sida på 1177 Vårdguiden. Till exempel beskrivs behandlingen av astma så här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida