Så har vården utvecklats

En sammanställning över hälso- och sjukvårdens utveckling visar att dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat.

21 februari 2014

Som ett komplement till Socialstyrelsens öppna jämförelser har myndigheten gjort en sammanställning över sjukvårdens utveckling över tid.

Översynen innehåller 46 diagram – bland annat för diabetesvård, läkemedelsbehandlingar, hjärtsjukvård och cancervård.

Sammanställningen visar bland annat att förskrivningen av antibiotika har minskat de senaste tio åren, men också att inget landsting når den föreslagna nivån. Förskrivningen är mycket större inom de stora landstingen än inom de små.

Dödligheten i akut hjärtinfarkt har minskat betydligt de senaste 15 åren. Även dödligheten efter en förstagångsstroke har minskat.

Knappt hälften av patienterna med diabetes når målnivån för långtidsblodsocker, men där är variationerna mellan olika landsting stora.

– Vi får ofta frågar om utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Det här är ett sätt att försöka ge svar på de frågorna, säger Birgitta Lindelius, utredare på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida