Sent omhändertagande av mannen som dog i malaria anmäls

För en tid sedan avled en man i malaria sedan han akut hade sökt hjälp på akutmottagningen på lasarettet i Ystad. I dag gjordes en lex Maria av händelsen till Socialstyrelsen.

Den 33-årige mannen hade tidigare sökt vård på sin hälsovalsenhet vid två olika tillfällen, den 15och den 16maj. Han hade feber och kände sig allmänt sjuk.

Trots att det var känt att mannen hade varit i Afrika misstänkte läkaren att det var influensa, eftersom 33-åringen hade tagit sina malariatabletter efter konstens alla regler.

När mannen kom till akutmottagningen den tredje dagen bedömdes hans tillstånd som mindre akut, varför han fick vänta i flera timmar innan blodprover togs på honom.

När resultaten väl kom och man misstänkte att mannen drabbats av malaria togs kompletterande prover. Dessa bekräftade diagnosen varvid han skickades med ambulans till infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Avled i ambulansen

Mannens tillstånd var då så allvarligt att han avled i ambulansen.

Efter händelsen gjorde hälsovalsenheten en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. I dag meddelade chefläkare Christer Wahlfrid på lasarettet i Ystad att även det sena omhändertagandet på akuten har lex Maria-anmälts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida