Sju lagar blir en

29 februari 2008

Nyligen presenterades lagrådsremissen som föreslår att sju diskrimineringslagar blir en. Ålder och könsöverskridande identitet föreslås bli nya diskrimineringsgrunder och lönekartläggning, jämställdhetsplaner och handlingsplaner vill man i fortsättningen ska göras vart tredje år i stället för varje. Det är ett av förslagen i remissen som LO, TCO och SACO är kritiska till. I mars väntas regeringen presentera sin proposition.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida