Sjukhusen får ökad frihet att sköta läkemedelsförsörjningen

Riksdagen sade i dag ja till regeringens förslag om att ge vårdgivarna en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus.

Lagen börjar gälla den 1 september i år vilket innebär att sjukhusen därefter på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis kan sköta läkemedelsförsörjningen.

Tidigare har endast Apoteket AB haft tillstånd att distribuera godkända läkemedel och prövningsläkemedel till slutenvården

Enligt den proposition (2007/08:142) som ligger till grund för den nya lagen ska vårdgivaren organisera läkemedelsförsörjningen så att den bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. För att det ska kunna ske måste det finnas sjukhusapotek med farmaceutisk kompetens som sköter läkemedelsdistributionen inom sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida