Sjukhussammanslagning var olaglig – kammarrätten avvisar överklagande

Sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö var olaglig. Den slutsatsen kan man dra efter att Kammarrätten beslutat att inte ta upp Region Skånes överklagande.

9 december 2010

För ett drygt år sedan beslutade regionfullmäktige i Skåne att slå samman de båda sjukhusen i Lund och Malmö till ett gemensamt sjukhus, Skånes universitetssjukhus.

En läkare och en statsvetare överklagade till Förvaltningrätten i Malmö eftersom de ansåg att beslutsgången bröt mot bestämmelserna i kommunallagen. Förvaltningsrätten gav dem rätt och regionfullmäktiges beslut revs upp.

Då överklagade regionen till högre instans, Kammarrätten, men inte heller där nådde arbetsgivaren framgång. Kammarrätten tar inte upp ärendet och därmed gäller Förvaltningsrättens beslut. Region Skåne kan dock välja att gå vidare och överklaga till högsta instans, Regeringsrätten.

Tar det kallt

Men regionen tar Kammarrättens utslag ganska kallt. På sin hemsida förklarar man att beslutet ”inte innebär några förändringar i praktiken. /…/ Arbetet med att utveckla Skånes universitetssjukhus fortsätter”.

Dessutom kommer regionfullmäktige i nästa vecka att ta om beslutet om en sammanslagning. Då finns också en redovisning av hur fusionsarbetet har gått hittills i beslutsunderlaget.

Vidare ska regiondirektören inför regionstyrelsen redovisa hur kvaliteten ska säkras i de verksamheter som har pekats ut som särskilt bekymmersamma, framgår det av regionens hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida