Sjuksköterska dömd för sexbrott kan mista legitimationen

Socialstyrelsen begär att HSAN drar tillbaka legitimationen för en sjuksköterska som för två år sedan dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

28 december 2011

Den manliga sjuksköterskan dömdes för sexuella övergrepp mot en psykisk sjuk kvinna som vårdades på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under våren 2009.

Påföljden blev skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. När övervakningen avslutades i april 2011 gjorde Socialstyrelsen en utredning om återkallande av legitimationen.

Trots att han har kallats till möten med Socialstyrelsen har sjuksköterskan inte hört av sig och Socialstyrelsen vet därför inte om och i så fall var han arbetar nu.

Socialstyrelsen har bedömt brottet som allvarligt och vill att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ska återkalla sjuksköterskans legitimation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida