Sjukvården slarvar med lex Maria

I Socialstyrelsen årliga tillsynsrapport möts sjukvården av hård kritik. Bland annat anser myndigheten att hälso- och sjukvården inte klarar målen när det kommer lex Maria- och lex Sarah- anmälningar.

Under 2012 fick Socialstyrelsen in 2 143 anmälningar enligt lex Maria och 1 044 lex Sarah-anmälningar. Men många av utredningarna är undermåliga, anser Socialstyrelsen i sin årliga tillsynsrapport som i dag överlämnades till regeringen.

– Vi kan konstatera att många av anmälningarna enligt lex Maria och lex Sarah inte håller måttet. Utredningarna saknar en redogörelse av de bakomliggande orsakerna till en viss händelse. Framför allt saknar utredningarna en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna ske igen, säger Kerstin Hammar, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.

Antalet klagomål på hälso- och sjukvården från patienter och närstående ökade totalt med 400 ärenden till 7 123 under 2012. Cirka en tredjedel av klagomålen ledde till kritik från Socialstyrelsen. Vanligast var att myndigheten slog ner på felaktiga eller missade diagnoser och behandlingar.

Tillsynsrapporten 2013 är den sista rapporten som tas fram av Socialstyrelsen då riksdagen har fattat beslut om att bilda den nya inspektionsmyndighet Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Den nya myndigheten påbörjar sitt arbete den 1 juni 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida