Sjukvårdens krisberedskap kan bli bättre

???Socialstyrelsens årliga risk- och säkerhetsanalys visar att hälso- och sjukvårdens krisberedskap är god — men kan bli bättre. Bland annat måste personal ges möjlighet till utbildning och övningar.

17 november 2011

Landets beredskap är god. Lika sant som det var på Per-Albins Hanssons tid, lika sant är det i dag. Socialstyrelsen har nu genomfört sin årliga analys av risker och säkerhet inom myndigheten själv och dess ansvarsområden.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Bland annat har det kommit fram att landsting och kommuner har svårt att samordna information till medborgarna och till medierna. Socialstyrelsen vill också att ansvarsfördelningen mellan nationell och regional nivå blir bättre – till exempel vid händelse av att patienter behöver flyttas.

Ännu ett problem värt att notera är att flera landsting i dag är så slimmade att det är svårt att få personal från primärvården och privata vårdcentraler att delta i utbildningar och övningar. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida