Skarp kritik mot akuten i Malmö efter dödsfall

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot Akutcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Att ett akutsjukhus av Malmös storlek har brister i rutiner, journalföring och kompetens som leder till felaktigt omhändertagande är allvarligt, anser Socialstyrelsen.

Det var i december som en 32-årig man kom in till akutmottagningen med ambulans, sedan han obältad hade kolliderat med en mötande skåpbil. Men mannens blödningar och skador upptäcktes inte i tid och han dödförklarades senare på operationsbordet.

Sjukhusets interna utredning avslöjar stora brister i akutmottagningens omhändertagande.

• Rapporten från ambulanssjukvårdarna avbröts och blev inte fullständig.
• Dålig journalföring av fysiska parametrar.
• Rutin för användning av LUCAS vid trauma fanns inte.
• Kardiologens bedömning uppfattades inte av teamledaren.

Sjukhuset har föreslagit åtgärder – men Socialstyrelsen är ändå mycket kritisk och anser att flera av åtgärdsförslagen redan borde vara tillämpade på en akutmottagning av Malmös storlek.

Senast den 1 september ska chefläkaren redovisa de åtgärder som vidtagits.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida