Skärpta krav på läkemedelsgenomgångar

Skärpta krav på läkemedelsgenomgångar
Det finns ca 400 000 äldre över 75 år som har fem eller flera läkemedel. Arkivbild: Colourbox

Äldre över 75 år som har fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång, enligt nya föreskrifter från Socialstyrelsen som börjar gälla 1 september.

30 augusti 2012

Vid genomgången ska personens läkemedel kartläggas och problem som är relaterade till medicineringen ska lösas. Om det behövs ska en mer djuplodande genomgång göras.

– Många äldre använder dagligen ett stort antal olika läkemedel. Samtidigt bidrar det naturliga åldrandet till ökad känslighet för många mediciner. Genom att vården regelbundet erbjuder läkemedelsgenomgångar kan problemen minska och de äldre få en säkrare behandling, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

En rapport från Socialstyrelsen visar att personer över 65 år som har tre-fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöver söka vård på akuten. Risken kvarstår även om hänsyn tas till underliggande sjukdomar.

Antalet läkemedel är en användbar riskmarkör inför beslut om förebyggande insatser som läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation eller intensifierad uppföljning av behandlingseffekter, sägs det i rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida