SKL säger nej till förslag om bemanning i demensvården

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting gillar inte Socialstyrelsens förslag till hur bemanningen ska regleras i demensvården och på särskilda boenden. Det är för byråkratiskt, tycker SKL.

I det remissförslag till föreskrifter och allmänna råd om demensvård och bemanning i särskilda boenden som Socialstyrelsen presenterade i början av april i år föreslås att omsorgen av personer med demens ska styras av vars och ens behov. De har rätt att få duscha, äta, gå ut och att lägga sig när de behöver. För att tillgodose dessa behov måste det finnas tillräckligt med personal, anser Socialstyrelsen.

Men Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, styrelse avstyrker förslaget. På flera grunder. SKL anser dels att förslaget inte är tillräckligt genomarbetat, dels att det bygger på ett för dåligt underlag. Dessutom hävdar SKL att det finns allvarliga juridiska brister i förslaget.

– Förslaget bidrar till en onödig byråkrati. Kommunerna strävar efter att anpassa omsorgen och vården till individens behov, så som de ser ut vid varje tillfälle. Socialstyrelsens förslag innebär tvärtom att insatserna generaliseras, utan hänsyn till de verkliga behoven och önskemålen, säger Staffan Werme som är ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida