SKL vill kunna ge skriftlig varning vid brott mot patientsäkerhetslagen

Sveriges kommuner och landsting har sent omsider sänt ut sin första information om patientsäkerhetslagen som införs vid årsskiftet. Men i informationen framhåller man möjligheten att ge skriftlig varning till arbetstagare som gör sig skyldig till fel.

– Det visste jag inte att man har gjort. Jag skulle inte ha blandat in det i informationen. Jag ska förvarna mina medarbetare om att de kan få påringningar, sa en uppenbart förvånad Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen då Vårdfokus.se bad om en kommentar.

Motverkar patientsäkerhetsarbetet

Han hade just hållit en presskonferens ihop med socialminister Göran Hägglund och Anders Knape, Sveriges kommuner och landsting, SKL, om 2,5-miljardersatsningen på bättre patientsäkerhet.  Där påpekade Lars-Erik Holm särskilt att disciplinpåföljderna erinran och varning försvinner när klagomål på vården vid nyår förs över till Socialstyrelsen. Klagomål ska i stället utredas brett och med systemperspektiv.

Hela Vårdsverige har länge varit överens om att systemet med de disciplinpåföljder som hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd delar ut hämmar personalens rapporteringsbenägenhet eftersom den som rapporterar fel och misstag samtidigt kan riskera att själv drabbas av en erinran eller varning.  På så sätt är det ett system som motverkar patientsäkerhetsarbetet.

Att disciplinpåföljderna tas bort föreslog patientsäkerhetsutredningen för två år sedan och lagen klubbades i juni i år. Sedan dess har både chefer och medarbetare i vården frågat efter information om den nya lagen. Men först nu, två veckor innan den införs, sänder alltså SKL ut information till sina medlemmar.

Informationen är adresserad till landstings- och kommunstyrelser, landstings- och kommunjurister, hälso- och sjukvårdsnämnder och Hälso- och sjukvårdsdirektörer.  Och där heter det:

Kollektivavtalet

”En arbetstagare som i arbetet gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning med stöd av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) § 11 mom.1. Bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller för kommuner, landsting, regioner och Arbetsgivarförbundet Pactas medlemmar.”

Den paragraf SKL hänvisar till i sitt cirkulär finns i de flesta kollektivavtal och gäller alltså merparten av alla anställda. Efter presskonferensen frågade Vårdfokus.se Anders Knape varför SKL lyfter in en paragraf ur kollektivavtalet i informationen, en paragraf som inte har något med patientsäkerhetslagen att göra.

– Jag har inte sett den informationen, sa Anders Knape och ropade till sig Göran Stiernstedt, direktör för vård- och omsorgsavdelningen.

Denne skickade fram Eva Estling, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor på SKL, som i sin tur hänvisade till chefen på arbetsrättssektionen Sophie Thörne som inte fanns på plats. Vårdfokus.se har sökt Sophie Thörne men hon har inte ringt tillbaka.

Vårdförbundet protesterar

Vårdförbundet hade dagen före fått ett exemplar av cirkuläret, reagerat kraftigt och genast protesterat.

Det vore olyckligt om SKL rekommenderar disciplinåtgärder enligt kollektivavtal när syftet med att ta bort dem i hsan var att öka rapporteringen av avvikelser och därmed öka kunskapen om vilka brister som finns i verksamheten, skriver Vårdförbundets jurist Carita Fallström och fortsätter:

”Om det finns behov av kritik mot enskilda yrkesutövare för fel och brister i vården bör det hanteras/prövas på det sätt som föreskrivs enligt patientsäkerhetslagen, inte enligt det arbetsrättsliga systemet.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida