patientsäkerhetslagen

Skolsköterska anmäls för omfattande brister

Enligt skolan har skolsköterskan missat vaccinationer och vägrat ta emot elever som behövt akut hjälp. Journaler saknas och åtgärder har inte dokumenterats. Nu anmäls hon till Ivo.

3 oktober 2017

Det är en lång lista av felaktigheter och misstag som följer med anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det handlar om brister både i journalhantering och dokumentation, i läkemedelshantering och hygien. Skolsköterskan har inte haft förmåga att genomföra de grundläggande arbetsuppgifter som ingår i hennes uppdrag, enligt anmälan.

Skolsköterskan arbetar inte längre kvar på skolan i den kommun som nu gör en anmälan till Ivo. Men hon är fortfarande verksam som skolsköterska, numera vid en privat friskola.

Ville inte ha hjälp

Bristerna uppmärksammades delvis medan skolsköterskan var kvar på skolan och arbetsgivaren beskriver vilket stöd de har försökt att ge henne. Något som skolsköterskan inte var intresserad av eftersom hon inte ansåg sig behöva någon hjälp.

Efter att skolsköterskans anställning avslutades har flera brister framkommit. Det har visat sig att journaler inte har upprättats, att dokument för flera elever förvarats i samma mapp. Det saknas dokumentation om utförda åtgärder och de anteckningar som finns är svåra att förstå.

Missat vaccinationer och hälsobesök

Skolsköterskan ska också ha gett vaccin utan läkarordination, i andra fall inte gett vaccin och inte heller erbjudit de hälsobesök som ska erbjudas. Hon har gjort sig oanträffbar för lärare och elever och hänvisat elever som behövt akut bedömning till en vårdcentral.

Enligt patientsäkerhetslagen ska en vårdgivare snarast anmäla till Ivo om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad person inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida