Slipper fråntas sina legitimationer

Socialstyrelsen misstänkte att sjuksköterskorna missbrukade smärtstillande läkemedel och ville att deras legitimationer skulle dras in.

En sjuksköterska som ett år tidigare hade fått tre års prövotid för missbruk av smärtstillande läkemedel anmäldes för att inte ha fullföljt den uppgjorda behandlingsplanen. Socialstyrelsen ansåg att hon inte hade visat att hon var drogfri och hade kommit till rätta med sitt missbruk och ville att hennes legitimation skulle dras in.
Enligt Socialstyrelsen avslutades behandlingskontakten efter ett halvår. Sjuksköterskan hade dessförinnan uteblivit från flera drogtester och Socialstyrelsen misstänkte att flera av de urinprov hon hade lämnat var utspädda.

Sjuksköterskan skrev att hon inte hade några missbruksproblem men däremot årstidsbundna depressioner. Hon går på regelbundna kontroller av urintox men det är inte aktuellt med behandlingsåtgärder eller läkarkontakt eftersom hon inte har missbruksproblem.
Provresultat från urintoxkontrollerna är inskickade till Ansvarsnämnden, som skriver att samtliga urintester är negativa. Det saknas prover från tiden då sjuksköterskan bytte arbete, men ingenting tyder på att sjukdom eller något annat gör att hon inte kan utföra sitt yrke tillfredsställande, skriver nämnden (hsab 2007/1655:b5).

Den andra sjuksköterskan anmäldes till Socialstyrelsen och till polisen efter att vid 36 tillfällen ha tagit sammanlagt 110 Citodontabletter från medicinskåpet på den avdelning där hon arbetade. Tingsrätten fann det osäkert hur många tabletter hon hade tagit för eget bruk och dömde henne till dagsböter för snatteri.
Sjuksköterskan hade noterat och signerat uttagen i förbrukningsjournalen. Ibland hade hon skrivit sitt eget personnummer och ibland personnummer på patienter som inte var ordinerade smärtstillande. Hon hävdade att läkare ibland hade gett muntliga ordinationer.

I sin anmälan såg Socialstyrelsen det som en försvårande omständighet att sjuksköterskan arbetade natt. Att ibland skriva det egna personnumret och ibland patienters kallade Socialstyrelsen för förslaget och ansåg att tillgreppen under fyra månader indikerade ett fortlöpande missbruk. Hon hade ju inte sökt läkare för sin påstådda smärtproblematik.
Sjuksköterskan svarade att hon inte missbrukar och att hon gärna låter sig läkarundersökas.

Socialstyrelsen hävdade att Citodon innehåller morfin och är beroendeframkallande. Nämnden påpekar att det inte är narkotikaklassat och ordineras med högst åtta tabletter per dygn. Den sammanställning som sjukhuset har gjort visar att sjuksköterskan tog ut två till fyra tabletter varje gång och något dygn sammanlagt åtta tabletter. Hade hon gått till läkare skulle hon ha fått samma doser så hon kan inte sägas ha missbrukat, skriver nämnden. Den anser att det inte finns något stöd för att hon skulle ha satt patientsäkerheten i fara.

Socialstyrelsen hade i andra hand yrkat på beslut om läkarundersökning och omedelbar indragning av legitimationen i väntan på ett slutgiltigt beslut och i tredje hand disciplinpåföljd.

Ansvarsnämnden påpekar att läkarundersökning bara får åläggas om man misstänker sjukdom eller missbruk som påverkar arbetsförmågan. Men nämnden ger sjuksköterskan en erinran för att hon inte dokumenterade när Citodon gavs efter muntlig ordination (hsan 2007/1651:b4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida