Snabb vård stärker hälsan för unga med osäker könsidentitet

Snabb vård stärker hälsan för unga med osäker könsidentitet
Snabb vård gör att ungdomarna mår bättre, anser Socialstyrelsen som ger ut rekommendationer om vård till unga med könsdysfori. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen ger ut nya rekommendationer för att göra vården för unga med könsdysfori mer jämlik.

16 december 2014

Unga vars könsidentitet inte stämmer överens med födelsekönet mår bättre om de snabbt får kontakt med specialistteam inom vården. Det anser Socialstyrelsen som har tagit fram rekommendationer om vård till unga personer med könsdysfori.

Skillnaderna i vilket stöd landsting och regioner erbjuder ungdomar med könsdysfori är stora och målet med rekommendationerna är att göra vården mer jämlik.

För få specialistteam

– Vi vet att vården bör ske i specialistteam och att det finns för få sådana. I dagsläget finns ett i Stockholm och ett par är under utveckling i Skåne och i Västerbotten. Vi önskar fler team och mer kunskap bland vårdpersonal inom primärvård och på ungdomsmottagningar som först möter ungdomarna, säger Maria Bodin, utredare på Socialstyrelsen.

En sammanställning som har gjorts av handläggarna på myndigheten visar att ungdomar med könsdysfori är en utsatt grupp med sämre psykisk hälsa än andra ungdomar.

– Därför är det viktigt att de snabbt får kontakt med specialistteam som ger stöd och behandling.

Även tillgång till pubertetsbromsande hormoner, röstbehandling och hårborttagning kan få ungdomarna att må bättre.

Trakasserier är vanliga

Unga med könsöverskridande uttryck möts ofta av okunskap, och trakasserier i skolan är vanligt.

– Oroliga föräldrar kan även de vara i behov av råd och stöd i en omtumlande situation. Stöd från föräldrar eller vårdnadshavare har visat sig ha stor betydelse för barnets psykiska hälsa, säger Maria Bodin.

Fakta

  • I den senaste versionen av diagnosmanualen DSM används könsdysfori och transsexualism som likvärdiga begrepp.
  • Enligt Socialstyrelsens patientregister fanns 1 365 personer med diagnoserna transsexualism eller andra könsidentitetsstörningar under 2013.
  • 78 av dem var yngre än 18 år.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida