Socialstyrelsen behöver mer pengar för att klara alla klagomål på vården

Socialstyrelsen behöver mer pengar för att hinna beta av den växande högen klagomål från enskilda, enligt en skrivelse från tillsynschefen Per-Anders Sunesson till socialdepartementet. Men hur mycket vill han inte precisera ännu.

De pengar som myndigheten hittills har fått till klagomålshanteringen räcker inte. De täcker bara en del av vad uppgiften kostar i dag och vad den beräknas kosta när Socialstyrelsen har anställt tillräckligt mycket personal för att klara att fatta beslut inom sex månader, konstaterar tillsynschefen Per-Anders Sunesson i sin information till socialdepartementet om hur hanteringen går.

Extramiljoner i oktober

Färre än beräknat av de anställda på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, följde med till Socialstyrelsen när myndigheten vid förra årsskiftet tog över klagomålshanteringen och nyrekryteringen av handläggare till den nya enheten för enskildas klagomål gick inte heller i den takt myndigheten räknat med.

Högarna med anmälningar växte. Redan i mitten av mars väntade mer än 3 000 ärenden på att avgöras och regeringen sköt till fyra miljoner kronor extra.

Men i oktober väntade 6 000 patienter och närstående på beslut och ett 60-tal handläggare på de regionala tillsynsenheterna avdelades att hjälpa till. Målet är att inget ärende ska ta längre än ett halvår och att beslut ska vara fattade om alla förra årets anmälningar före första juli.  

Noggrann konsekvensbeskrivning

Nu skriver tillsynschefen att satsningen kommer att kosta en avsevärd summa för extra löner, övertidsersättning och konsultarvoden. Han tänker återkomma med en noggrann konsekvensbeskrivning.

– Verksamheten är inte väloljad ännu så hur mycket pengar den kommer att kosta är det för tidigt att säga. Därför skriver jag att vi får återkomma. Jag konstaterar bara att den kostar mer pengar än vad utredningen bedömde när den jämförde med vad det kostade för HSAN, säger Per-Anders Sunesson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida