Socialstyrelsen: Bristen på vårdplatser en allvarlig risk för patienter

Socialstyrelsen: Bristen på vårdplatser en allvarlig risk för patienter
Bristen på vårdplatser är stor. Foto: Ted Fahn

Antalet vårdplatser fortsätter att minska och nu konstaterar Socialstyrelsen att det kan få allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten.

I en ny rapport om tillgången på vårdplatser skriver Socialstyrelsen att Sverige i dagsläget har få vårdplatser per invånare i förhållande till andra jämförbara länder inom OECD. Antalet vårdplatser i Sverige har minskat drastiskt under de senaste decennierna och har fortsatt minska för varje år på 2000-talet.

Det hänger delvis samman med den medicinska utvecklingen. Med nya behandlingsmetoder behöver patienterna inte ligga på sjukhus lika länge som förut. Men det är ändå ett faktum att vårdplatsbristen är ett problem inom den svenska sjukvården, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Risk för patienterna

Samtliga landsting och akutsjukhus har tillfrågats om de har haft tillräcklig tillgång till vårdplatser under 2009 och de flesta har svarat att det har saknats vårdplatser inom något vårdområde. På vissa ställen har bristen varit återkommande och upplevs som ett problem.

Vid flera tillfällen har Socialstyrelsen sett så omfattande brister att det har inneburit allvarliga risker för patienterna. Ett exempel är Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där Socialstyrelsens inspektioner ledde fram till ett vitesföreläggande.

Att åtgärda bristen på vårdplatser är landstingens ansvar. Men Socialstyrelsen säger att man kommer att ha frågan under uppsikt inom den närmaste framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida