Socialstyrelsen får 15 miljoner extra för att hinna med alla klagomål på vården

Socialstyrelsen får 15 miljoner extra för att hinna med alla klagomål på vården
Socialstyrelsen får 15 miljoner kronor för att bättre hinna med att utreda alla enskilda kagomål på vården.

Nu ska Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården snabbas på ytterligare. Det hoppas åtminstone regeringen som beslutat att skjuta till ett engångsbelopp på 15 miljoner kronor för att minska på högen av outredda ärenden.

I och med att den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011 fördes ansvaret för klagomålshanteringen över från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, till Socialstyrelsen. Men som Vårdfokus tidigare berättat har socialstyrelsen haft svårt att hinna med alla klagomål. Varje dag kommer det in mellan 25 och 50 nya ärenden till myndigheten.

Socialstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen och sedan i april minskar för första gången ärendehögen kontinuerligt med ett par hundra fall per månad. Men det går inte tillräckligt snabbt. Fortfarande väntar cirka 5 000 enskilda klagomål på att bli utredda. Över hälften av dem som klagat får vänta mer än sex månader på att få besked.

För att bättre hinna med har Socialstyrelsen i såväl budgeten som i en särskild skrivelse till regeringen därför begärt förstärkning. Svaret på den begäran är att regeringen nu skjuter till 15 miljoner kronor i form av ett engångsbelopp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida