Socialstyrelsen föreslår legitimation för kuratorer

Socialstyrelsen föreslår legitimation för kuratorer
En legitimering av ett yrke innebär att staten har åtagit sig att kontrollera och värdera både utbildningen och personens lämplighet. Arkivbild: Mostphotos

Att legitimera kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle öka patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen.

Eftersom kuratorer inom hälso- och sjukvården har behandlingsansvar för patienter och skriver remisser, intyg och utlåtanden, så bör de vara legitimerade. Det har Socialstyrelsen nu kommit fram till i en utredning.

En legitimation för kuratorer kan dessutom bidra till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården mer utrymme, anser man.

– Vi vill säkra att patientens situation uppmärksammas och behandlas i sin helhet, så att sociala problem inte får medicinska förklaringar, säger Socialstyrelsens utredare Monica Norrman.

Grunden för en legitimation ska vara socionomexamen tillsammans med en vidareutbildning om 30 högskolepoäng. För nu verksamma som inte uppfyller kraven föreslår Socialstyrelsen övergångsregler som utgår från examen, antal år i yrket och relevanta vidareutbildningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida