Socialstyrelsen förtydligar vad som menas med överbeläggning

Socialstyrelsen förtydligar vad som menas med överbeläggning
76 procent av sjukhusen uppger att de har överbeläggningar varje vecka eller oftare, enligt en undersökning som SKL gjorde 2010. Arkivbild: Colourbox

Ett av de mest diskuterade problemen de senaste åren är överbeläggningarna på landets sjukhus som hotar både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Socialstyrelsen har nu slagit fast vad som egentligen menas med överbeläggning.

6 februari 2012

Socialstyrelsen har lagt fast definitioner av begreppen överbeläggning och utlokaliserad patient för att göra det möjligt att ta fram öppna jämförelser.

  • Överbeläggning: när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på ”disponibel vårdplats”, det vill säga vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.
  • Utlokaliserad patient: inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

De senaste åren har Socialstyrelsen gjort många inspektioner med anledning av larmen om överbeläggningar och risker för patientsäkerheten. Ett problem har varit att begreppet överbeläggning definierats olika inom vården och att man räknat på olika sätt. Ett annat är att det saknas gemensamma uppföljningar av överbeläggningarna.

Modeller för uppföljning

Nu när det finns en gemensam definition kommer Socialstyrelsen att gå vidare och ta fram modeller för hur man ska kunna följa upp och utvärdera effekterna av överbeläggningar och utlokalisering av patienter.

I sin rapport om överbeläggningarna har Socialstyrelsen också kartlagt vilka vårdskador som kan uppkomma vid överbeläggningar och utlokalisering av patienter:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Otillräcklig smärtlindring och felmedicinering
  • Försenad behandling eller medicinering
  • Ökad dödlighet för vissa tillstånd

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida