Socialstyrelsen har snabbspår till intyg om behörighet

E-posta Socialstyrelsen om du behöver ett intyg om legitimation eller annan behörighet. Då får du svar inom ett dygn. Annars är handläggningstiden just nu 6-8 veckor.

Den långa handläggningstiden beror på att Socialstyrelsen just nu utfärdar legitimationer till alla nyutexaminerade som snabbt behöver dem för att få börja arbeta.

Men den som mejlar sitt ärende, namn och personnummer på den det gäller till: hosp@socialstyrelsen.se  får svar dagen efter. Det gäller både enskilda legitimerade och arbetsgivare. Svaren innehåller datum för legitimation och eventuell specialistkompetens samt eventuella behörighetsinskränkningar.

Det är samma uppgifter som i Certificate of current professional status för jobbsökare inom EU, Certificate of good standing för jobbsökare utanför EU och i intyg om borttappad legitimation.

För legitimerade som söker arbete i något EU-land finns det dessutom ett system med informationsutbyte mellan de berörda myndigheterna.

– Direktkontakten innebär att vi lämnar information om att en arbetssökande har en utbildning som uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet och inte har några behörighetsinskränkningar. Så den arbetssökande behöver inte själv ansöka om intyg, berättar Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida