Socialstyrelsen kräver mer resurser för att hindra tvång mot demenssjuka

Socialstyrelsen kräver mer resurser för att hindra tvång mot demenssjuka
Det har aldrig varit tillåtet att hindra en förvirrad patient att lämna avdelningen om denna inte själv har gett sitt medgivande, enligt Socialstyrelsen. Foto: Colourbox

Mer resurser måste satsas på äldrevården för att få tvånget i vården att upphöra. Det anser Socialstyrelsen som menar att tidigare föreskrifter om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens missuppfattats av vårdgivarna.

Socialstyrelsens beslut att upphäva två föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder i äldreomsorgen har skapat en diskussion om möjligheterna att använda larm, lås och bälten inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Saknar stöd i lagen

Föreskrifterna saknar stöd i lagen och har enligt Socialstyrelsen i allt för stor utsträckning använts som intäkt för att låsa in och använda tvångsåtgärder mot enskilda personer, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

Enligt Socialstyrelsen har föreskrifterna bland annat lett till att man har dragit ned på personal dagtid och lämnat vårdtagare ensamma på nätterna med bara en nattpatrull som har besökt de boende efter ett fastlagt schema eller om någon har larmat.

Inte patientsäkert

För att det ska vara möjligt har dörrar låsts så att det har varit omöjligt att lämna lokalerna – både dag- och nattetid. Bälten och sänggrindar har använts för att förhindra personer att lämna sin säng eller sitt rum, vilket enligt Socialstyrelsen inte är förenligt med en god och säker vård.

– Vi anser att det är landstingens och kommunernas ansvar att åtgärda de brister som vi har konstaterat. Det bör i varje kommun göras en kartläggning av om tvång används och vilka förändringar som krävs i verksamheten för att det ska upphöra, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida