Socialstyrelsen kritiserar sjukhuset i Varberg

Det är inte acceptabelt att patientsäkerheten riskeras på grund av personalkonflikter. Det skriver Socialstyrelsen och riktar kritik mot sjukhuset i Varberg för att en sövd patient fick väckas igen för att operatören skulle på möte.

10 november 2011

Vårdfokus har tidigare berättat om händelsen på ortopedkliniken då en patient med bruten arm sövdes, men fick väckas igen för att operatören skulle på ett läkarmöte med sjukhuschefen.

Onödig risk
 
Händelseanalysen visar på brister i kommunikationen: operationssamordnaren och operationsansvarig var till exempel inte informerade om det planerade mötet. Rutinen för ”time-out” användes inte och journaldokumentationen om det inträffade hade brister.

Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att patienten utsattes för en onödig risk när han sövdes två gånger inom loppet av några timmar. Både personalen, verksamhetsledningen och sjukhusledningen får ta på sig ansvaret, skriver myndigheten och konstaterar att både kallelsen till mötet och informationen om det var otydliga.

Konflikter på sjukhuset

Det hade varit stora motsättningar och konflikter på Varbergs sjukhus när händelsen inträffade, men Socialstyrelsen poängterar att det inte är acceptabelt att patienter får sitta emellan och att patientsäkerheten riskeras på grund av uppblossande och infekterade personalkonflikter.

Socialstyrelsen vill ha en redovisning av hur vårdgivarens åtgärder förverkligas i verksamheten, och kräver en särskild analys av patientsäkerhetsrisker som kan uppstå när det finns motsättningar mellan olika personalgrupper eller mellan personal och ledning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida