Socialstyrelsen. Nu ska klagomålshögen krympas

Myndigheten organiserar om för att beta av den växande högen med klagomål på vården från enskilda patienter.

Sju enheter får dela på de över 6 000 ärenden som kommit in sedan årsskiftet. Målet är att den sista juni inte ha något ärende som är äldre än sex månader.?

Hur många av Socialstyrelsens medarbetare som kopplas in går enligt chefen för tillsynsenheten, Per-Anders Sunesson, inte att ange exakt. En siffra som har figurerat är att 60 handläggare nu får släppa sina vanliga arbetsuppgifter.

Det var vid årsskiftet som Socialstyrelsen tog över klagomålsfunktionen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Färre handläggare än beräknat flyttade med och nyrekryteringen har gått långsamt. Men enligt Per-Anders Sunesson beror ärendehögen främst på att det tar tre till sex månader innan ett ärende är färdigutrett.

— När vi startade fick vi ta över 2 300 ärenden. Då tar det tid att komma ikapp, oavsett om man lyckas rekrytera en eller hundra personer från starten, säger han.

Nu lovar han att den hög med patienters klagomål mot vården som vuxit hos Social­styrelsen sedan årsskiftet ska ha arbetats bort inom åtta månader.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida