Socialstyrelsen och SOS Alarm oense om samtalsuppföljningar

Socialstyrelsen riktar kritik mot att SOS Alarm har för få uppföljningar av de samtal som kommer in. Under 2010 hade man inte en enda uppföljning, påstår Socialstyrelsen. SOS Alarm ställer sig helt frågande till påståendet och säger att man följde upp 1 463 samtal det året. Men det har inte redovisats, svarar Socialstyrelsen.

I ett pressmeddelande går Socialstyrelsen i dag ut och riktar kritik mot att SOS Alarm följer upp så få samtal att det inte går att bedöma om prioriteringarna görs på ett riktigt sätt.

Allvarliga brister

Socialstyrelsen anser att det saknas kvalitetskontroll i form av uppföljning av samtalen, både vad gäller bemötande av patienter och medicinsk bedömning

– Det är mycket viktigt att minimera risker i den prehospitala akutsjukvården eftersom misstag kan vara livsavgörande. Säkerhetsarbetet är centralt och vi ser allvarligt på dessa brister, säger Maria Carlund, inspektör på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Myndigheten skriver att inga samtalsuppföljningar alls har skett under 2010 och att 715 samtal har avlyssnats 2011, men att SOS Alarm inte har dragit några slutsatser utifrån dessa. De har inte heller återkopplat resultaten till personalen, enligt Socialstyrelsen.

Felaktiga uppgifter

Men de här uppgifterna stämmer inte, säger SOS Alarm och hänvisar till att 1 463 samtal följdes upp under 2010.

– När det gäller samtalen under 2011 har vi inte gjort någon samlad utvärdering, men självklart drar vi slutsatser av varje enskilt samtal och återkopplar det till personalen både enskilt och vid arbetsplatsträffar, säger Anders Klarström, presstalesman på SOS Alarm.

Hur kan det bli så fel?

– Vi vet inte varifrån de felaktiga uppgifterna kommer, men vi tycker annars att vi har ett mycket bra samarbete med Socialstyrelsen, säger Anders Klarström.

Enligt SOS Alarm har man sedan 2010 prioriterat samtalsuppföljningar.

– Socialstyrelsen redovisar förhållanden som vi redan har identifierat själva, säger Johan Hedensiö, verkställande direktör vid SOS Alarm.

SOS Alarm har inte svarat

För Maria Carlund, inspektör på Socialstyrelsen är uppgifterna från SOS Alarm helt nya.

– Vi har gång på gång, i beslut och vid inspektion på plats, efterfrågat hur många samtal som följs upp och hur det återkopplas till personalen. SOS Alarm har inte svarat på det.

Handlar det om en kommunikationsmiss?

– Vi har varit mycket tydliga och kravet på att redovisa det här står i våra beslut, varför SOS Alarm inte har gjort det tidigare vet jag inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida