Socialstyrelsen: Oklart om pengar som belöning ger bättre vårdkvalitet

Socialstyrelsen: Oklart om pengar som belöning ger bättre vårdkvalitet
Pengar är inte allt, har Socialstyrelsen kommit fram till.

Belöning för uppnådda mål leder inte automatiskt till högre kvalitet i primärvården. Flera andra faktorer spelar en minst lika stor roll, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har utvärderat två projekt där målet var att öka kvaliteten genom användning av kvalitetsregister och målbaserad ersättning.  Det ena projektet skulle leda till bättre behandling av hjärtsvikt och genomfördes i Skåne, det andra genomfördes i Västra Götaland och skulle ge bättre behandling av diabetes typ 2.

Utvärderingen av de så kallade Q-projekten visar att vården visserligen förbättrades, men att det inte gick att bedöma i vilken utsträckning.

Förbättringarna berodde minst lika mycket på andra faktorer och kan också ha påverkats av omvärldsfaktorer som nya kunskaper och vårdvalsreformen.

Minst lika stor betydelse som den målbaserade ersättningen anser Socialstyrelsen att följande hade: 

  • Fokuseringen på mätning.
  • De i förväg uppsatta målen.
  • Riktade utbildningar till personalen. 
  • Stöd från projektorganisationen och tillgång till kompetens från nationella kvalitetsregister.
  • Regelbundna analyser och jämförelser med andra vårdcentralers resultat.
     
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida