Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot skandalomskrivna Koppargården

Ett flertal klagomål och lex Maria-ärenden som rör privatägda Carema Cares skandalomskrivna äldreboende Koppargården ligger hos Socialstyrelsen. En större utredning pågår, men redan nu riktar myndigheten skarp kritik och pekar på att det finns stor risk för vårdskador.

30 januari 2012

Åtta lex Maria-ärenden, en lex Sarah och två enskilda klagomål ingår i den stora utredning av missförhållanden vid Koppargårdens äldreboende i Stockholm som Socialstyrelsen gör.

Öppnade utredning

De många ärendena och de nya uppgifter som kom under hösten fick Socialstyrelsen att öppna en egen utredning av verksamheten vid Koppargården. En samlad bedömning kommer senare i vår, men redan nu riktar Socialstyrelsen skarp kritik mot ledningen för Koppargården i de delbeslut som är klara.

Det är tre av de tidigare lex Maria-ärendena som Socialstyrelsen har fattat beslut om. Myndigheten konstaterar att de åtgärder och handlingsplaner som ledningen har tagit fram uppenbarligen är otillräckliga eftersom så stora brister kvarstår.

Gör inte tillräckligt

Socialstyrelsen ifrågasätter om ledningen gör tillräckligt för att se till att de rutiner som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tagit fram följs. Även om handlingsplaner har tagits fram så måste ledningen se till att åtgärda de risker och brister som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, masen, har påpekat.

Koppargården får också kritik för att inte ha tagit mrsa-prover trots att det var känt att två patienter hade den resistenta bakterien, och att det dröjde upp till elva månader innan missarna upptäcktes.

Socialstyrelsens krav på åtgärder kommer att redovisas i den samlade bedömning som kommer när hela utredningen av Koppargården är klar senare i vår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida