Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot SOS Alarm

Det finns allvarliga brister framför allt när det gäller bedömning och prioritering vid behov av ambulans. Det anser Socialstyrelsen som har granskat ett 50-tal anmälningar från hela landet mot SOS Alarm. Bland annat ingår det så kallade Emil-fallet i granskningen och Socialstyrelsen kräver nu att SOS Alarm säkerställer att personalen har den kompetens som krävs.

11 november 2011

Socialstyrelsen har granskat en lex Maria-anmälan från de anhöriga till 23-årige Emil Linell som dog i sin lägenhet i Stockholm i januari efter upprepade försök att kalla på ambulans. Socialstyrelsen konstaterar att SOS Alarms rutiner och former för samverkan mellan olika yrkesgrupper brast.

– Personalen följde inte medicinskt index, ett beslutstöd som är avsett att göra det enklare att ställa relevanta frågor. Läkaren som skulle finnas tillgänglig dygnet runt vid behov av råd i akutmedicinska bedömningar kontaktades inte. I stället kontaktades en annan läkare, säger inspektören Pia Oscarsson.

På måndag inleds rättegången mot den SOS-sjuksköterska som åtalats för grovt vållande till annans död.

Det är inte bara i Emil-fallet som det riktas kritik mot SOS Alarm. Socialstyrelsen har fått in drygt 50 anmälningar från hela landet mot företaget och funnit allvarliga brister.

– Bristerna gäller framför allt bedömningar och prioriteringar vid behov av ambulans, säger Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund.

Socialstyrelsen konstaterar att bristerna i vissa fall lett till vårdskador eller risker. Klagomålen har framför allt gällt långa väntetider på ambulans eller utebliven ambulanstransport.

– En typisk brist vi har sett är att larmoperatören eller sjuksköterskan inte har förstått graden av allvar. Det rör sig om kommunikationsproblem, intervjumetodik och i vissa fall att man inte hittat adressen eller haft problem med kartan, säger Maria Carlund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida