Socialstyrelsen tveksam till haverikommissionens roll i vården

Att Statens haverikommission nu utreder en olycka i vården är ett pilotförsök. Slår det väl ut kan det bli fler utredningar inom vården framöver. Men på Socialstyrelsen är man tveksam till om det är klokt att lägga resurser på att låta två myndigheter utreda samma sak.

5 december 2011

Sedan i februari utreder Statens haverikommission de misstag på Karolinska universitetssjukhuset i Solna som ledde till att en hjärtopererad kvinna fick hjärtstopp och avled efter operationen.

Utredningen är inte klar än på länge, först framåt april-maj tror kommissionens utredningschef Urban Kjellberg att den kan vara färdig.

Parallella utredningar

Samtidigt gör Socialstyrelsen sin utredning av händelsen som Lex Maria-anmäldes i november 2010.

– Ur effektivitetssynpunkt kan man ju fråga sig om det är klokt att två statliga myndigheter lägger resurser på samma ärende, säger Erik Höglund, som är enhetschef för tillsynsregion Öst på Socialstyrelsen.

Han säger att lagstiftningen är otydlig när det gäller gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Statens haverikommission i sådana här fall.

– Men vi har fått signaler om att haverikommissionen vill komma in på den här arenan, säger Erik Höglund.

Oberoende myndighet

Att det blev just det här fallet som Statens haverikommission bestämde sig för att utreda beror på att det har många olika delar eftersom det handlar om teknik, organisation, personalfunktioner, medicinteknisk utrustning och mycket annat, enligt kommissionens utredningschef Urban Kjellberg.

Vad kan ni göra, som inte Socialstyrelsen kan när de gör sina utredningar?

– Vi är ju en oberoende myndighet i förhållande till vården och kan se det här utifrån, säger Urban Kjellberg.

Menar du med det att Socialstyrelsen inte är oberoende?

– Nej, men de är ju inte bara granskande, utan kommer också med råd och föreskrifter till vården.

Har den skillnaden någon betydelse?

– Det vet vi inte, det får utredningen visa, svarar Urban Kjellberg.

Och när utredningen är klar ska Statens haverikommission gå igenom den ordentligt för att sedan dra slutsatser om man ska titta på fler olyckor inom vården framöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida